Hvad søger du?

16 maj 2023

Borgermøder om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Sund & Bælt og Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Faaborg og Sønderborg om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

På borgermøderne kan man høre om status på den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der gennemfører forundersøgelsen frem mod udgangen af 2024.

Borgermøderne finder sted:

  • Den 6. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg.

  • Den 14. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.

Om forundersøgelsen
Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Det er en målsætning, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn skal være til gavn for flest mulige brugere, være økonomisk sammenhængende og give størst mulige tidsbesparelser for rejsende.

Vil du med?
Alle er velkomne, men af pladshensyn vil vi bede dig om at tilmelde dig på www.als-fyn.dk/borgermoeder senest tre dage før mødet. Det vil sige, tilmeldingsfristen er den 3. juni 2023 for mødet i Faaborg og den 11. juni for mødet i Sønderborg.

Opmærksomheden henledes på, at præsentationen fra borgermødet i Faaborg optages med henblik på senere offentliggørelse.

Læs mere om forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn på www.als-fyn.dk.