Hvad søger du?

Tilmeld dig borgermøder

Sund & Bælt og Vejdirektoratet inviterer til borgermøder om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

På mødet vil Sund & Bælt og Vejdirektoratet orientere om status på forundersøgelsen på henholdsvis kyst-til-kyst-delen af forbindelsen og på land, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog.

Alle er velkomne, men af pladshensyn vil vi bede dig om at tilmelde dig herunder senest tre dage før borgermødet afholdes.

 

Tilmeld dig borgermøde i Faaborg

Den 6. juni 2023 kl. 19.00 til 21.00 - tilmeldingsfrist 3. juni 2023

Mødested: Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg

Opmærksomheden henledes på at præsentationen fra borgermødet i Faaborg optages med henblik på senere offentliggørelse.

Er du forhindret i at deltage eller er pladserne optagede, henviser vi til at se en optagelse af præsentationen fra borgermødet i Faaborg, der vil være tilgængelig på www.als-fyn.dk efter den 6. juni 2023.

Tilmeld dig borgermøde i Sønderborg

Den 14. juni 2023 kl. 19.00 til 21.00 - tilmeldingsfrist 11. juni 2023

Mødested: Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg

Er du forhindret i at deltage eller er pladserne optagede, henviser vi til at se en optagelse af præsentationen fra borgermødet i Faaborg, der vil være tilgængelig på www.als-fyn.dk efter den 6. juni 2023.