Hvad søger du?

Kommissorium

Beslutningen om at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn blev taget i forbindelse med Aftale om Infrastrukturplan 2035.

Læs mere

Om Als-Fyn forbindelsen

Skal den godt 10 km lange forbindelse udføres som en bro-eller tunnel? Den igangværende forundersøgelse skal afdække mulige tekniske løsninger og konstruktionsmetoder.

Læs mere

Fokus på miljøet

Hensynet til miljøet er et gennemgående tema i forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen inddrager værdifulde erfaringer fra en lang række projekter på land og hav.

Læs mere

Hvad er en forundersøgelse?

En forundersøgelse er en mindre grundig undersøgelse end en miljøkonsekvensvurdering – tidligere kaldet VVM-undersøgelse.

I forundersøgelsen bliver der analyseret på potentielle linjeføringer og mulige tekniske løsninger. Desuden indeholder arbejdet en opdateret trafikal- og finansiel analyse samt samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser.

Når forundersøgelsen er offentliggjort, er det op til Folketinget, om – og hvordan, man ønsker at gå videre med projektet.

Det næste skridt vil i så fald være en miljøkonsekvensvurdering, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Hvad vil en fast forbindelse mellem Als og Fyn betyde?

Kortere rejsetid mellem landsdelene. Mindre trængsel på Fyn. Et fleksibelt arbejdsmarked. Et projekt som Als-Fyn forbindelsen vil give nye trafikale muligheder.

Læs mere

Finansiering

Finansieringsmodellen, der skal undersøges, for en fast forbindelse mellem Als og Fyn, er baseret på, at det skal undersøges, hvor meget brugerne kan betale af forbindelsen.

Læs mere

Anlæg på land

Mange faktorer spiller ind i overvejelserne om, hvordan forbindelsen kan bygges. Skal det være en bro eller en tunnel? Læs mere om de forskellige tekniske løsninger, som forundersøgelsen ser nærmere på.

Læs mere