Hvad søger du?

Om forbindelsen
Konsekvenser

Det vil en Als-Fyn forbindelse betyde

Et omfattende projekt som en Als-Fyn forbindelse vil have konsekvenser for Sønderjylland og Fyn med væsentlig kortere rejsetid.

Kortere rejsetid mellem landsdelene

En fast forbindelse mellem Als og Fyn reducerer køreafstanden og rejsetiden mellem landsdelene. Det skal i forundersøgelsen undersøges, hvad de konkrete afstande og tidsbesparelser vil være.

Mindre trængsel

En Als-Fyn forbindelse vil være et supplement til Lillebæltsbroen, dele af den Fynske Motorvej samt den Sønderjyske Motorvej mellem Trekantområdet og Åbenrå og en stor del af trafikken mellem Als og Fyn må forventes at benytte den faste forbindelse. Forundersøgelsens trafikanalyse skal blandt andet belyse i hvilken grad Als-Fyn forbindelsen vil reducere biltrafikken på disse strækninger.

Et sammenhængende arbejdsmarked

Med kortere transporttid vil der opstå nye mulighed for at pendle mellem Fyn og Als. Det giver gode forudsætninger for et sammenhængende arbejdsmarked med større fleksibilitet.

En brugerfinansieret løsning?

Udgangspunktet for den faste forbindelse mellem Als og Fyn er, at det skal undersøges om brugerne kan være med til at betale forbindelsen. Forundersøgelsen skal blandt andet afdække i hvilket omfang en fast forbindelse kan finansieres ved brugerbetaling.

Mindre omvejskørsel

For Syddanmark vil en fast forbindelse mellem Als og Fyn være en mere direkte rute mellem landsdelene. Det betyder mindre omvejskørsel.

Konsekvenser for miljø og klima

Et projekt som Als-Fyn forbindelsen vil uundgåeligt kunne påvirke sine omgivelser. Derfor er det et centralt element i forundersøgelsen at beskrive konsekvenserne for omgivelserne og undersøge de tekniske muligheder for at begrænse konsekvenserne for omgivelserne.