Hvad søger du?

Finansiering af Als-Fyn forbindelsen

Med forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, undersøges mulighederne med en finansieringsmodel, som vi kender fra blandt andet Storebæltsforbindelsen. En finansieringsmodel, der gør det muligt at anlægge større infrastrukturprojekter, hvor brugerne enten helt eller delvist finansierer omkostningerne ved etablering og drift.

Finansiering


Finansieringsmodellen, der skal undersøges, for en fast forbindelse mellem Als og Fyn, er baseret på, at det skal undersøges, hvor meget brugerne kan betale af forbindelsen.

Modellen bygger på den danske statsgarantimodel

Modellen bygger på den danske statsgarantimodel og er baseret på statsgaranterede lån. Lån, som tilbagebetales over tid med indtægterne fra brugerne. Statsgarantimodellen har vi erfaringer med fra øvrige faste forbindelser, idet den også har finansieret de faste forbindelser over Storebælt, Øresund og den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Udover at betale lånet tilbage, skal indtægterne fra forbindelsen også være med til at dække udgifterne til drift og vedligeholdelse af den færdige forbindelse.