Hvad søger du?

Om forbindelsen
Borgerinddragelse

Offentlige orienteringer i forundersøgelsen

Sund & Bælt og Vejdirektoratet har i juni måned 2023 afholdt borgermøder om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

På mødet har Sund & Bælt og Vejdirektoratet orienteret om status på forundersøgelsen på henholdsvis kyst-til-kyst-delen af forbindelsen og på land. Havde du ikke mulighed for at deltage, kan du se præsentationen fra borgermødet i Faaborg herunder. Præsentationen er den samme som den, der blev præsenteret i Sønderborg. 

Præsentation fra borgermødet i Faaborg

Du kan hente præsentationen fra borgermødet i Faaborg her