Hvad søger du?

Om forbindelsen
Borgerinddragelse

Offentlige orienteringer i forundersøgelsen

Der afholdes offentlige orienteringsmøder om projektet, når dette vurderes meningsfyldt i processen. Det vil forventeligt være i 2023.