Hvad søger du?

Om forbindelsen
Tidsplan

Tidsplan

Arbejdet med forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er inddelt i forskellige faser og arbejdsområder.

Først undersøges mulige løsninger

Forundersøgelsen gennemføres over tre år i perioden 2022-2024.

I forundersøgelsen følger en detaljeret undersøgelsesproces, hvor blandt andet tekniske løsninger og miljømæssige påvirkninger skal belyses nærmere, inden resultaterne til sidst sammenfattes og præsenteres i en rapport.

Til højre er den overordnede tidsplan for de forskellige processer og aktiviteter i forundersøgelsen.

Fra indledende undersøgelser til anlægslov

Inden der tages politiske beslutninger om anlæg af en Als-Fyn forbindelse, skal projektet analyseres på en række niveauer. Als-Fyn forbindelsen undersøges i den igangværende forundersøgelse på et mere omfangsrigt og detaljeret niveau end forudgående screeninger.

Hvor lang tid vil det tage at bygge forbindelsen?

Forundersøgelsen skal blandt andet se nærmere på, hvornår det vil være muligt at åbne for trafik.

Tidligere analyser har vurderet anlægstiden til ca. 6 år.