Hvad søger du?

12 september 2023

Udvidet undersøgelses-område til Als-Fyn-Forbindelse

Forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje – har sagt ja til at udvide området, hvor forundersøgelserne finder sted. Det sker især på grund af hensyn til Natura 2000-områder og geotekniske forhold.

Sund & Bælt og Vejdirektoratet er i gang med at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Forundersøgelsen er en del af aftalen om Infrastrukturplanen 2035. De foreløbige analyseresultater har vist, at der er udfordringer i det eksisterende undersøgelsesområde i forhold til såvel Natura 2000-området, geotekniske funderingsforhold og sikkerheden i forhold til sejlads i området.

Derfor har Sund & Bælt og Vejdirektoratet bedt om, at man udvider forundersøgelsesområdet mod nordvest samt inkluderer en mulig perspektivering af yderligere et område nord for det udvidede område.

Forligskredsen bag aftalen er enige om, at udvide forundersøgelsesområdet for Als-Fyn-forbindelsen.
En etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er ikke en del af Infrastrukturplan 2035 og vil i givet fald skulle besluttes særskilt.

Se kort her.


Pressemeddelelse udsendt fra Transportministeriet 12. september 2023